Szkoło, a jednak kłamiesz..?!
   Hieroglify ze Świątyni Nowego Królestwa w Abydos w Egipcie (435 km na południe od Kairu) wzniesionej przez faraona Setiego I, który panował ...ok. 1300 lat p.n.e. - tak że poniższe ryty liczą sobie ponad trzy tysiące lat. W języku angielskim ta swego rodzaju "fałszywa nuta historii" funkcjonuje jako "hieroplanes".
   Według ekspertów i naukowców ze strefy koncesjonowanych mediów, kształty te powstały wskutek erozji i nakładania się na siebie warstw wykonywanych jedna na drugiej.
Poniżej dwie filmowe kompilacje innych przykładów dzieł z minionych epok, na których można dostrzec obiekty "których nie powinno tam być":