08:40 26 maja 2014

Kosmos nie "wziął" "się" z nicości, ale z wieczności. Dane nadawcy: Pan Bóg. Adres: Wieczność.
Anioły i te inne takie tegesy - to jest wszystko animowany stuff, stworzony następnie.

 I teraz najlepsze: my też jesteśmy animowani, wieczni i niezniszczalni. Obecnie znajdujemy się jedynie w fazie beta-testów w takiej gierce 3D, każdy egzemplarz z osobna jest tu sprawdzany, do której części wieczności ma trafić. Obróbka jest dokładna, testowanie wielostronne, dużo wychodzi "braków". One nie potańcują..
Książka: Mathis Bortner "Jak dobija się gospodarkę polską od 1989 roku"

str. 25 cytat:
"..aby z całego globu uczynić jedną przestrzeń ekonomiczną, gdzie państwa uprzemysłowione dostarczałyby wyrobów, wykonanych w zaawansowanej technice dla całej reszty świata po najwyższych kosztach produkcji"

"..instytucje zwane międzynarodowymi zostały utworzone po to, aby narzucić ją wszystkimi legalnymi środkami"

"..noszą dobrze znane nazwy jak: (..) Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, GATT, EWG, NAFTA, RWPG"
str. 29 cytat: "..wysoki funkcjonariusz EWG tłumaczył mi, że - ekspert międzynarodowy jest zawsze specjalistą, mianowanym z powodu swych zdolności, aby zawsze udowodnić rezultat poprzednio uzgodniony przez swoich mocodawców".str. 31 cyt: "Od roku 1980 eksperci MFW narzucają rozwiązania państwom pozostającym w trudnościach. Czy możesz mi wymienić choć jedno z nich na świecie, które jest na drodze ku lepszemu?"